SPØRSMÅL OG SVAR

01

Hvor lang tid tar arbeidet?

Form på taket er viktig med tanke på tidsbruk. Mellom 1 til 3 uker er standard, men størrelsen og formen på taket kan føre til lenger tidsbruk. Været har noe å si, vi ønsker ikke rive/åpne taket dersom det er meldt mye regn.

02

Kan vi leve som normalt i hjemmet under arbeidet?

Dere kan leve som vanlig selv om vi bytter tak, men stillas og noe støy vil være en naturlig del av arbeidet.

03

Hvilket type tak kan vi velge mellom?

Vi har takstein fra ulike leverandører. Vi har et bredt utvalg på takstein, du får den steinen du vil.

04

Hva er normal levetid på taket?

Det avhenger av hvilket type materiell du velger. Levetiden er lenger på teglstein, opptil 50 år. Betongstein har en levetid på opptil 30 år.

05

Må vi ha snøfanger?

Forskriftene sier at der det ferdes mennesker bør det være snøfanger. Dersom det skulle skje noe så står du til ansvar. Vi anbefaler å ha snøfanger.

06

Hva koster et nytt tak?

Dette varierer fra prosjekt til prosjekt. Størrelse på tak, type stein og arbeidsmengde påvirker sluttpris.